रब मेरा सदगुरु बन के आया

रब मेरा सदगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे,
वेख लैण दे, मत्त्था टेक लैण दे--रब मेरा-----

.सूखे बूते पानी पावे,सूखे दिल हरे बनावे,
आया बन के माली मैनू वेख लैण दे,रब मेरा------

.नाम दी उसने प्याऊ लगाई,हरि नाल दुनिया झुमाई,
नाम दा अमृत पीके, मैनू वेख लैण दे,रब मेरा--------

ब्रह्मज्ञान  दी मैं पिलावे,जो पी जावे वो तर जावे,
ब्रहम दा प्रेम स्वरूप,मैनू वेख लैण दे,रब मेरा-----

.गुराँ दे चरनी तीरथ सारे,मन्दिर मस्जिद और गुरूद्वारे,
आया ताराणहारा ,मैनू वेख लैण दे,रब मेरा---------

.जित्थे भी वो चरण छुवाए,पत्थर दिल वी पिघल जावे,
आया पार उतारण,मैनू वेख लैण दे,रब मेरा--------------

.गुराँ दी महिमा गाई जावे,तिरलोकी ऐत्थे झुक जावे,
आया प्रेम कारन,सानु वेख लैण दे,रब मेरा-----------

रब मेरा सदगुरु बन के आया,मैनू वेख लैण दे--
वेख लैण दे, मत्त्था टेक लैण दे-------------