Home |Bapuji | Satsang| Ashram| Downloads

Download Adobe Reader from above link to view pdf files

To Download - Right Click on Link - and click on
"Save Target As"(ie) / "Save Link As" (Firefox & Chrome)

Vivek Chudamani

Shri Bhaktmal

Ramayana

Ramayana

Shri Ramcharit Manas-Hindi

Shri Ramcharit Manas-Hindi

Ashtavakra-Gita

Ashtavakra Gita

 • Sanskrit-Hindi>>pdf

 • Sanskrit-Roman-English>>pdf

 • English>>pdf

 • Audio>>MP3s

Brahmramayan

Japji Sahib

Japji Sahib

 • Gurumukhi>>pdf

 • Gurumukhi-Roman-English>>pdf

Sukhmani Sahib

Sukhmani Sahib

 • Gurumukhi>>pdf

 • Devanagri>>pdf

 • Gurumukhi-Roman-English>>pdf

Guru Granth Sahib

Guru Granth Sahib

 • Devanagri>>pdf

 • English-Translation>>pdf

 • Devanagri-English-Translation>>pdf

 • Word Index>>pdf

 

Panchadashi

Mahabharata

Jnaneshwari Geeta

Shrimad BhagwadGita

Shri Yoga Vashishtha Maharamayan

Shri Narayan Stuti

Ekadashi Vrat Katha

Shri Guru Gita

Shri Asaramayan